osteopatisk utrustning Örebro, klassisk osteopati

Osteopati i världen

Osteopatin har stort inflytande inom hälso- och sjukvården runt om i världen. På det stora hela är yrket det samma världen över, men det finns vissa skillnader. I USA till exempel har alla osteopater en läkarexamen och de flesta osteopater som arbetar i Amerika verkar i en konventionell läkarroll. I Storbritannien, där osteopatin har haft sitt kanske starkaste fäste under hela 1900-talet, är osteopatin väl etablerad. Sedan 1993 är osteopati accepterad som en unik, självreglerande klinisk disciplin. Detta efter att det brittiska parlamentet antog en ny lag: the Osteopaths Act. Osteopatin har en stark ställning också i Australien, Nya Zeeland, Frankrike och Beneluxländerna. I Norden är osteopater en legitimerad yrkesgrupp i Finland och på Island.

Sedan 2007 finns det europeiska samarbetet FORE, Forum of Osteopathic Regulation and Education, som verkar för en standardisering av osteopati i EU. Ett arbete som syftar till att stärka både osteopatyrket och främja patientsäkerheten. Även EFO, European Federation of Osteopathy, är en aktiv intresseorganisation som bedriver lobbying i Bryssel och Strasbourg för att ytterligare främja osteopatins utveckling och position i Europa

Referens Svenska osteopatförbundet

    De personuppgifter som du uppger i detta formulär lagras inte längre än vad den inledda konversationen kräver.