osteopatisk medicin Örebro

Osteopatisk medicin

Osteopati [å´steopati] är något nytt för många svenskar. I länder som Schweiz, Storbritannien, Nya Zeeland och USA är det däremot en utbredd och erkänd medicinsk behandlingsform. Det finns ungefär 100 000 osteopater i världen, vilket gör det till den största manuella medicinska disciplinen följt av kiropraktiken.

Osteopatisk medicin bygger på att kroppen i sig själv har en läkande förmåga och att kroppen är en enhet där alla delar hänger samman och är beroende av varandra. Med det som grund, tillämpar en osteopat framför allt anpassade tekniker för att kunna behandla åkommor som är orsakade av att tillstånd i kroppens struktur (anatomi) påverkat kroppens funktion (fysiologi) felaktigt.

Vanliga åkommor man söker osteopat för är rygg- och nackbesvär, ischias, huvudvärk, migrän, yrsel, axelbesvär, fot och knäbesvär, andnings- eller matsmältningsbesvär, premenstruella smärtor, sträckningar, muskel- och ledvärk, musarm, tennisarmbåge, carpaltunnelsyndrom, förslitningsskador och stress.

Ursprunget för osteopatisk medicin

Osteopatisk medicin har sitt ursprung i USA där läkaren Andrew Taylor Still introducerade sina medicinska tankegångar om hur man borde behandla människor vid olika sjukdomar och besvär under den senare delen av 1800-talet. Ordet osteopati kommer från grekiskan. Osteo- betyder ben, och pati- betyder lidande. Tolkningen ger i det osteopatiska sammanhanget ”effekten från”. Osteopati betyder inte sjukdom i skelettet eller benlidande, utan ”skelettets effekt på kroppens hälsa och sjukdom”.

De fyra grundprinciperna i osteopati

Osteopatin grundar sig på de fyra principerna:
1. Kroppen är en enhet: kropp, sinne, själ

2. Kroppen är kapabel att självreglera, självläka och upprätthålla hälsa och vitalitet.

3. Kroppens struktur och funktion är ömsesidigt relaterade till varandra.

4. En osteopatisk behandling baseras på förståelsen av dessa principer, det vill säga kroppens helhet, självläkande förmåga och samspelet mellan struktur och funktion.

Klassisk osteopati

Klassiska osteopater använder sig av behandlings- och undersökningsrutinen body adjustment vid varje behandling. En rutin som enkelt kan anpassas efter vad som krävs för just det tillfället. Tekniskt sätt skiljer sig klassisk osteopati från övrig manuell terapi och annan osteopati genom hur användningen av tekniker med långa hävarmar sker.
Klassiska osteopater, som jobbar med body adjustment, använder palpation, som innebär att osteopaten känner med sina händer, som metod för bedömning av vävnad plus omprövning av noterad respons i vävnad. Det innebär att medan osteopaten arbetar med sina händer sker en förändring/respons i patientens kropp.

Detta tillvägagångssätt kan vid noggrann användning säkerställa att inget saknas i den osteopatiska diagnosen. Med den långa hävarmen kan osteopaten tillämpa en rörelse med ena handen och med den andra känna hur patientens passiva rörelse tar sig igenom kroppsvävnaden. Patientens armar/ben används här passivt för att nå fram till och i önskad vävnad, ofta genom flera leder. Exempelvis när osteopaten håller i en arm och rör underarmen i en cirkel så kan den rörelsen även ske i armbågsled, axel och skuldra. På detta sätt får vi en bedömning av kroppens samspel av rörelse eller brist på samspel, vilket håller isär Body adjustment från vanliga artikulationstekniker.

Genom användning av tekniker med långa hävarmar kan lesioner/restriktioner som ligger till grund för dina besvär konstateras och bearbetas på ett skonsamt sätt som kroppen ofta kan acceptera. En acceptans som vi får bekräftat genom respons i vävnaden och/eller genom ökad kvalité av den passiva rörelsen och samspelet med resten av kroppen. Vårt fokus under behandlingen är att anpassa rytm och vinkel på hävarm så att en förändring kan ske, det vill säga vävnaden får ökad elasticitet eller neurologisk feedback via ryggmärgens nervceller och respons i vävnaden kan palperas. Responsen i vävnaden kan även ske från feedback via oberoende nervsystem och från proprioceptions receptorer i leder, muskler, senor.

Begreppet att kroppen är en vital och levande organism är grundläggande inom klassisk osteopati. Varje individ har processer för att upprätthålla den normala balansen i kroppen. Vi anser också att kroppen kan fungera bättre vid korrekt ledrörlighet av hela skelettet med stor fokus på ryggrad/bäcken och dess infästande strukturer.

Vid observation av kroppen arbetar vi efter förklarande arbetsmodeller av icke-parallella linjer som korsar ryggraden, vilka formar en polygon som ska ge oss en diagnostisk modell om hur gravitationens krafter kan påverka kroppen.

Diagnosen som vi ställer under body adjustment avser rörelsesamspel, mer än placering av skelettdelarna, hela kroppen och inte bara enskilda så kallade kotors felställningar, som oftast är en effekt av en större problematik. Justeringen görs genom att koordinera nervsystemet och mjukdelarna och att skapa samband mellan samtliga kroppsdelar och leder. På detta vis återfår kroppen samverkan. Osteopater strävar efter att justera kroppen så att relationen mellan kroppens strukturer, som fäster in i skelettet, till exempel muskler, bindväv, ledband, ledytor och senor är i mer korrekt läge. För att undersöka det använder vi passiva rörelser med långa hävarmar, detta sker oftast när patienten ligger ner eller sitter upp.

Klassisk osteopati är ett behandlings- och undersökningssystem som formulerades för över hundra år sedan. Det gjordes av läkaren Andrew Taylor Still, för att sedan ytterligare tolkas av osteopaten John Martin Littlejohn Littlejohn var mentor till osteopaten John Werham, som i sin tur tolkade sin mentor och startade utbildningarna inom klassisk osteopati.
Klassisk osteopati omfattas av det hippokratiska begreppet Vis Medicatrix Naturae ”naturens helande kraft”, där kroppen inte ses som en maskin, utan en levande organism med en normal förmåga till självläkande, eliminering och hälsa. Utvecklingen av sjukdom menade man då beror på alla faktorer som sänker den vitala kraften eller vitaliserande processer hos patienten och som äventyrar organismens förmåga att återhämta sig. Därför är förklaringen till en förändring av funktion eller organstruktur, det vi kallar för osteopatisk lesion, inte en felställning av en kota, utan ett fysiologiskt tillstånd och varje osteopatisk lesion bör därför åtgärdas genom fysiologiska processer.

Referens Sögaard Jörgensen S., http://klassiskosteopati.se/klassisk-osteopati/

Referens The Institute of Classical Osteopathy .,
http://classical-osteopathy.org/what-is-classical-osteopathy//

Inför det första besöket

Inför den osteopatiska behandlingen sker det först en undersökning, då tas stor hänsyn till strukturens förmåga till rörelse och dess integrering av kroppens biomekanik, koordinering av nervsystemet, till- och återflöde av vätskor som blod och lymfvätska. Osteopaten är tränad för att i undersökningen kunna känna igen komponenter av nedsatt funktion av kroppen, för det krävs god kunskap i både anatomi, fysiologi och sjukdomslära.

Behandlingen är alltid individuell och problembaserad vilket innebär att behandlingen är unik för patienten och utgår från just dennes förutsättningar som kroppshållning och skadehistorik. Oftast upplevs behandlingen som behaglig och mjuk och osteopaten använder sina händer som verktyg. Osteopaten använder sig av allt från strukturella tekniker som ledjustering och mobilisering till mjuka subtila tekniker för att påverka fascia och inre organ. Man arbetar alltid ”med” kroppen, aldrig ”mot” den. Osteopaten tvingar aldrig fram en förändring utan leder kroppen och patienten mot en bättre hälsa och funktion på ett naturligt sätt. Beroende på ditt (patientens tillstånd), kroppstyp och besvär använder man lämplig teknik för att skapa en varaktig förändring.

Det som alltid ska ske är en respons i den vävnad som osteopaten behandlar på patienten, vilket en osteopat ska kunna notera. Om det inte sker ska en annan behandlingsteknik/behandlingsprincip testas, misslyckas det med ska osteopaten berätta sin hypotes om varför. Ännu viktigare är att du som patient ska kunna notera skillnad enligt vad osteopaten menar att den hjälp dig med, när du ska notera det bör du diskutera fram i ditt enskilda fall. Det man här ska komma ihåg är även sitt eget ansvar som patient, vilket man alltid bör ta hänsyn till när man vill förbättra sin hälsa. Den egna hälsa innefattar allt ifrån tankar, ergonomi, yttre miljö som livsstil vilka mer eller mindre påverkar vår hälsa. Finns det redan nu förutsättningar till att förändra dina val till en bättre hälsa, så varför vänta.

De personuppgifter som du uppger i detta formulär lagras inte längre än vad den inledda konversationen kräver.