Klassisk Osteopati Örebro, Jerker Ståhl

Jerker Ståhl, D.O. Osteopat

Min utbildning till osteopat har skett på Stockholm College of Osteopathic Medicine (SCOM). Utbildningen varade under fem år och gav mig, efter godkänd slutexaminering i februari 2011, titeln D.O. (Diploma in Osteopathy). Sedan dess har jag arbetat som osteopat på heltid och från augusti 2015 med specialisering inom klassisk osteopati.

Specialiserad i klassisk osteopati

Eftersom det kliniska arbetet mot patient är det viktigaste, valde jag år 2014 att bli bedömd och handledd i min roll som redan yrkesverksam osteopat. Jag valde det för att höja min kompetens och samtidigt specialisera mig inom det område som jag anser ger bäst behandlingsresultat – klassisk osteopati.

Jag antog utmaningen att under tolv månader arbeta en dag i veckan på London Clinic of Classical Osteopathy (LCCO), med start i augusti 2014. För att kunna arbeta i den handledarkliniken krävs, förutom att du är utbildad osteopat, först en examen i klassisk osteopati från The Institute of Classical Osteopathy som även ansvarar för handledarkliniken. Den examen tog jag efter studier på institutet år 2013/2014, examen i mitt kliniska arbete som klassisk osteopat på LCCO tog jag augusti år 2015 efter 400 timmars arbete på kliniken.

Perioden november 2016 till och med augusti 2017 arbetade jag ytterligare 80 timmar på LCCO för att framöver kunna ge behandlingar av en kvalité som jag är helt nöjd med. Min förhoppning är att fler osteopater än jag, utanför England, också väljer att arbeta på LCCO. Jag syftar på de klassiskt inriktade osteopater som anser sig ha behov att utveckla sin kliniska kompetens inom klassisk osteopati.

Under hösten 2017 började jag handledas genom utbyte av behandling med en vår yrkeskårs absolut skickligaste klassiska osteopater. Han fanns i den engelska staden Ottery St Mary. För att jag skulle få uppleva en högklassig behandling som stegvis förbättrade min hälsa och för att få aktuell feedback på den behandling jag gav. Vi träffades en gång i månaden och jag avslutade min handledning i hos honom i juni 2019.

Med start 2023 undervisar jag själv andra osteopater i klassisk osteopati. Utbildningen riktar sig till färdigutbildade osteopater och drivs av det Londonbaserade The Classical Institute of Osteopathy.

Övrigt

Jag har undervisat på Stockholms College of Osteopathic Medicine i Osteopathic i ämnet Principles in Pratice och arbetat som klinikhandledare i handledarkliniken.

Jag är medlem i Svenska Osteopatförbundet och innehar med det en obligatorisk behandlings- och ansvarsförsäkring. Osteopatyrket valde jag främst för osteopatins goda behandlingsresultat, dess principer och hur de tillämpas i ett osteopatiskt resonemang, i undersökning och behandling av patienten.

Det, plus stimulansen av att hjälpa människor med deras hälsa, tilltalade mig. Stockholm College of Osteopathic Medicine http://www.scom.se London Clinic of Classical Osteopathy http://www.osteopathy-london.org.uk

    De personuppgifter som du uppger i detta formulär lagras inte längre än vad den inledda konversationen kräver.