Osteopatisk behandling Örebro, klassisk osteopati

Behandlingen

Som ny patient får du svara på frågor om livsstil, medicinsk historik och tidigare händelser som kan ha påverkat det aktuella problemet. Detta för att få en så rättvisande historik som möjligt så att osteopaten lättare kan förstå varför du har fått dina besvär. I vissa fall kan till exempel händelser som inträffat längre tillbaka i tiden, som du själv kanske inte relaterar till dina besvär, vara relevanta för att hitta lösningen. Efter det fortsätter osteopaten med en fysisk osteopatisk undersökning som även kan innefattas av medicinska, neurologiska, mekaniska och ortopediska tester.

I den osteopatiska undersökningen skapas en bild av vad som kan ha orsakat patientens åkomma. Det är viktigt vid hanteringen av patienten direkt från inledande diagnos till val av anpassad osteopatisk behandling. När alla uppgifter är insamlade och alla tester utförda ställer din osteopat en diagnos och bedömer vilken behandling som är lämpligast för just dig.

Den osteopatiska behandlingsplanen utgår alltid från principerna att kroppen är en helhet, att kroppen har en självläkande förmåga och att kroppens struktur och funktion är sammanlänkade. Sättet som osteopaten väljer att behandla enligt kan variera från patient till patient och från besök till besök. Den behandlingsmodell jag använder som ram och har specialiserat mig inom är Body Adjustment. Body Adjustment tillhör den klassiska osteopatins sätt att behandla och diagsnostisera patienten.

Ditt första besök hos mig

Det första besöket tar oftast 30 minuter medan ett återbesök är kortare och tar vanligtvis 20 minuter. Precis som om du skulle måla en ny färg på en vägg så täcker färgen väggen efter tag, du låter då färgen torka och sedan väntar du innan du målar nästa lager. Under behandlingen (målningen) strävar jag efter att få önskad fysiologisk respons i en vävnad innan jag lämnar området, det vill säga målar klart väggen innan jag fortsätter till nästa vägg. Så jag går inte tillbaka och arbetar extra med ett område som är klart (färdigmålat) under samma behandling. Vid akuta tillstånd är mitt mål att ni ska kunna återgå till normal aktivitet så snabbt som möjligt. Vid kroniska tillstånd krävs en längre behandlingsplan för att kunna förbättra hälsan, precis som det även gör vid behandlingen av orsaken till det akuta tillståndet.

Allt vi osteopater gör, gör vi med våra händer – alltså manuell medicin. Osteopater verksamma i Sverige behandlar alla människor över åtta år. Även om du inte lider av några åkommor är du alltid välkommen att uppsöka en osteopat för konsultation. Kom ihåg att behandling ges även i förebyggande syfte, men syftet att öka din funktion och hälsa tillämpas alltid.

    De personuppgifter som du uppger i detta formulär lagras inte längre än vad den inledda konversationen kräver.