Klassisk Osteopati Örebro

Därför har jag valt klassisk osteopati

För mig handlar det om att välja den behandlingsapproach som fungerar bäst i praktiken. När du till exempel söker mig för behandling av ryggont, vill jag också utreda orsakerna till smärtan. Det kan exempelvis handla om hur gravitationskraft, trauma, livsstil och kompensationer påverkar dig.

Behandlingen skiljer sig från annan manuell behandling genom att jag tar reda på hur kroppens olika delar samverkar under rörelse. Jag tar hjälp av flera kroppsdelar när du får behandling. Om du exempelvis har ont i ländryggen, kan jag behandla dig genom att rytmiskt röra på ett ben. Man kan då säga att benet är en hävarm som framkallar en rörelsekedja till en fixeringspunkt, som jag skapar med den andra handen. Handen som skapar en fixeringspunkt används även för att känna och för att korrigera din kropp genom ett mer bestämt tryck eller drag.

Efter min femåriga grundutbildning till osteopat har jag lagt mycket tid och kraft på att vidareutbilda mig till klassisk osteopat. Utöver en omfattande vidareutbildning och mentorskap i England, har jag även deltid arbetat inom klassisk osteopati i London under ett års tid .

Osteopatins grunder

Osteopati [å´steopati] är okänd för många svenskar. Men i länder som Schweiz, Storbritannien, Nya Zeeland och USA är det däremot en utbredd och erkänd medicinsk behandlingsform. Det finns ungefär 100 000 osteopater i världen, vilket gör att det finns fler osteopater i världen än exempelvis kiropraktiker. Osteopati bygger på att kroppen i sig själv har en läkande förmåga och att kroppen är en enhet där alla delar hänger samman och är beroende av varandra. Osteopati grundar sig på de fyra principerna:

1. Kroppen är en enhet – ande, själ och kropp.

2. Kroppen är kapabel att självreglera, självläka och upprätthålla hälsa och vitalitet.

3. Kroppens anatomi och fysiologi är ömsesidigt relaterade till varandra.

4. En osteopatisk behandling baseras på förståelsen av dessa principer, det vill säga kroppens helhet, självläkande förmåga och samspelet mellan anatomi (skelett) och fysiologi (muskler och leder med mera).

Vanliga åkommor man kan behandla med osteopati är rygg- och nackbesvär, ischias, huvudvärk, migrän, yrsel, axelbesvär, fot och knäbesvär, andnings- eller matsmältningsbesvär, premenstruella smärtor, sträckningar, muskel- och ledvärk, musarm, tennisarmbåge, carpaltunnelsyndrom, förslitningsskador och stress.

Osteopatins historia

Osteopati har sitt ursprung i USA där läkaren Andrew Taylor Still under senare delen av 1800-talet introducerade sina medicinska tankegångar för hur man borde behandla människor med olika sjukdomar och besvär. Ordet osteopati kommer från grekiskan. Osteo- som betyder ben, och pati- som betyder lidande. Osteopati betyder inte sjukdom i skelettet eller benlidande, utan ”skelettets effekt på kroppens hälsa och sjukdom”.

Läs mer om klassisk osteopati

Klassisk osteopati är ett behandlings- och undersökningssystem som formulerades för över hundra år sedan av osteopaten John Martin Littlejohn. Littlejohn var lärare och arbetskollega till grundaren av osteopatin, Andrew Taylor Still. Klassisk osteopati omfattas av begreppet Vis Medicatrix Naturae ”naturens helande kraft”, där kroppen inte ses som en maskin, utan en levande organism med en inbyggd förmåga till självläkande och hälsa.

Utvecklingen av sjukdom menade man då, beror på alla faktorer som sänker den vitala kraften hos patienten och som äventyrar förmågan att återhämta sig. Därför är förklaringen till en förändring av funktion eller organstruktur (det vi kallar för osteopatisk lesion), inte en felställning av en kota, utan ett fysiologiskt tillstånd. Varje osteopatisk lesion bör därför åtgärdas genom fysiologiska processer.

Klassiska osteopater använder sig av behandlings- och undersökningsrutinen body adjustment. Rutinen kan anpassas efter vad som krävs vid varje tillfälle. Tekniskt sätt skiljer sig klassisk osteopati från övrig manuell terapi och annan osteopati, genom hur användningen av tekniken med långa hävarmar sker. Ska man exempelvis behandla smärta i ryggen kan man ta hjälp av armar eller ben som fungerar som hävarmar för behandlingen

Klassiska osteopater som arbetar med body adjustment, använder också palpation. Det innebär att osteopaten känner med sina händer för att bedöma vävnader både innan och under en behandling. Medan osteopaten arbetar med sina händer sker en respons i patientens kropp som osteopaten upptäcker genom att lägga handen på det ställe som behandlas. På detta sätt kan man säkerställa att inget missas i en diagnos eller behandling. Med den långa hävarmen kan osteopaten tillämpa en rörelse med ena handen och med den andra känna hur patientens passiva rörelse tar sig igenom kroppsvävnaden.

Osteopaten använder patientens armar eller ben passivt för att nå fram till rätt vävnad, ofta genom flera leder. När osteopaten exempelvis håller i en arm och rör underarmen i en cirkel, kan rörelsen även ske i armbågsleden, axeln och skuldran. På så sätt får vi genom klassisk osteopati en bedömning av kroppens samspel av rörelse eller brist på samspel. Detta skiljer klassisk osteopati från många andra tekniker.

Genom att genom använda klassiska osteopatins teknik med långa hävarmar, kan man ge en skonsam behandling som kroppen kan lättare kan ta emot. Begreppet att kroppen är en vital och levande organism är grundläggande inom klassisk osteopati. Varje individ har processer för att upprätthålla den normala balansen i kroppen. Inom klassisk osteopati anser man också att kroppen fungerar bättre vid korrekt ledrörlighet av hela skelettet med stor fokus på ryggrad och bäcken.

Klassisk osteopati strävar efter att justera kroppen så att relationen mellan kroppens strukturer som fäster in i skelettet – till exempel muskler, bindväv, ledband, ledytor och senor – hamnar i ett mer korrekt läge.

Tveka inte att höra av dig om det är något du undrar över kring klassisk osteopati.

Referens Sögaard Jörgensen S., http://klassiskosteopati.se/klassisk-osteopati/ Referens The Institute of Classical Osteopathy ., http://classical-osteopathy.org/what-is-classical-osteopathy/

    De personuppgifter som du uppger i detta formulär lagras inte längre än vad den inledda konversationen kräver.