Historia

Den amerikanske läkaren Andrew Taylor Still miste i början av 1800-talet tre av sina barn i hjärnhinneinflammation. I samband med detta började han att söka nya sätt för att stärka människans immunförsvar. Det resulterade i ett hälsohem där alla patienter varje dag fick manuell behandling och som senare utvecklades till den första osteopatskolan the American School of Osteopathy, som öppnade den 10 maj 1892 i Kirksville, Missouri. Osteopatin har sedan dess utvecklats både kliniskt och teoretiskt. I dag tillhör man en av de mest kostnadseffektiva och vetenskapligt förankrade komplementära terapierna inom primärvården.


Referens www.osteopatforbundet.se

    De personuppgifter som du uppger i detta formulär lagras inte längre än vad den inledda konversationen kräver.