Vanliga frågor

Vad ska jag ha på mig?

Som vid alla medicinska undersökningar kommer du förmodligen bli ombedd att klä av dig till dina underkläder, så bär gärna något du är bekväm i alternativt byt om till shorts eller tights. God egen hygien och rena kläder uppskattas i manuell medicinsk miljö, vid det motsatta kan ni nekas behandling. Syftet är att bevara en trevlig miljö i kliniken för både mig och efterkommande patienter.

Vem ska besöka en osteopat?

Vanliga åkommor som behandlas med osteopati är besvär i rörelseapparaten som rygg, axel, höft, knä etcetera. Andra åkommor som är vanliga att behandla med osteopati är tarmbesvär, domningar eller strålningar i armar eller ben, huvudvärk eller migrän, andnings- eller matsmältningsbesvär, premenstruella smärtor, ledvärk och förslitningsskador.

Hur ofta och hur länge bör jag gå på behandling?

Det finns inget definitivt svar på den frågan. Varje patient har ett individuellt behov och vid akuta besvär kan behandlingarna till en början vara ganska frekventa. Ett till tre besök inom 14 dagar är inget ovanligt vid ett första skede. Vid akuta tillstånd kan det räcka med två till tre behandlingar för att på det viset reducera smärtan, men det kan vara bra att titta på hur den akuta smärtan uppstått och därefter fortsätta behandla kontinuerligt för att få bukt med orsaken till åkomman. Om man i stället lider av kroniska besvär är det mer vanligt att gå på behandling med tre till sex veckors mellanrum under sex till tolv månader. Många människor väljer sedan att fortsätta gå på behandling i förebyggande syfte och för att förbättra sin hälsa.

Hur undersöker en osteopat min kropp innan beslut om hur behandling ska gå till väga?

Efter att osteopaten ställt frågor om din sjukdomshistoria undersöks du stående, sittande, liggande på mage, rygg och sida för att osteopaten ska kunna se hur din kropp påverkas av gravitation. I undersökningen tas det även hänsyn till hur kroppen uttrycker sig via huden, andning och kompensationer av nya och/eller gamla felställningar på grund av till exempel tidigare trauma. Rörelsetester av aktiv och passiv rörelse i kroppens leder utförs för att skapa en uppfattning om vad patienten behöver hjälp med. Då undersöks mjuka vävnader och deras relation mellan rörelse, struktur och funktion. Till exempel undersöks ryggradens rörelsekvalitet. För att bäst kunna använda sig av de osteopatiska principerna under själva behandlingen tar man också hänsyn till den anspänning som muskler och bindvävnad har. Osteopaten söker även efter vad patientens kropp uttrycker via värme, kyla, vävnadskvalité, ökad vätskeansamling och svullna lymfkörtlar.

Hur kommer du som osteopat fram till hur du ska lägga upp en behandlingsplan?

En osteopatisk behandlingsplan bygger på förståelse av länken mellan fysiologisk och biomekanisk mekanism och dess relation till förändrad fysiologi, patologi och klinisk medicin. Den bygger även på förståelse om hur individens yttre miljö och livsföring påverkar verkar dennes förutsättningar till en förbättrad hälsa. I mitt arbete med att ställa osteopatisk diagnos och behandlingsplan använder jag mig av nedanstående modeller.

1. Den universella lesion: Den universella lesion är en arbetsmodell som tagits fram av osteopater efter många års klinisk erfarenhet. Den visar på hur människor oftast står och belastar sin kropp i förhållande till gravitationen. Till exempel att höger axel är lägre än vänster, att höger sida av bäckenet är mer framåt och lite nedåt jämfört med vänster sida. I den universella lesion ges även information om vilka positioner kroppens struktur har i sittande och liggande läge. I modellen beskrivs även områden i kroppen som vanligtvis har en sämre rörlighet eller ökad rörelse i en viss riktning. Den universella lesion liknar The Malanligment Syndrom som sjukgymnasten Schamberger W. (2002) beskriver.
2. Kraft- och tryckpåverkan och dess verkan genom kroppen med utgångspunkt från ryggraden och bäckenet.
3. Osteopatiska mekanikmodeller för ryggrad och bäcken.
4. Modeller för hur din hållningstyp och biotyp kan påverka din kropps funktion.
5. Osteopatiska lesioner och osteopatiska center. Var kroppen kan ge uttryck av nedsatt funktion, till exempel via förändrad funktion i en leds rörelse, svullna lymfkörtlar eller vätskeansamling.
6. Tensegritet. Hur dragkrafter (som vrid och böj) och kompressionskrafter påverkar kroppens struktur i olika riktningar. Genom att kroppen har kompressionselement som inte är sammanhängande, men har tensionselement som är det.
7. Andnings- och cirkulationsmodell. Hur kroppens vävnader (struktur) kan påverka den till- och frånförsel som sker av vätska till kroppens celler.
8. Kropp, medvetande och själ. Den osteopatiska modellen om hur inre och yttre miljö samt livsföring påverkar individen.

Vad efterstävas i själva behandlingen?

Om det till exempel är smärtlindring som eftersträvas så prioriteras det. Lokal behandling kan ske men inte utan att ta hänsyn till hur man med osteopati hjälper kroppens egen självläkning. De osteopatiska principerna och arbetsmodellerna använder jag alltid, vilka jag förklarade i föregående fråga.

Osteopatin grundar sig på de sju lagarna om:
1. närhet
2. funktion
3. försörjning
4. dränage
5. smärta
6. samhörighet
7. skillnader

Lagarna visar vikten av att en osteopat kan sin anatomi för att veta var vävnaderna är lokaliserade. Det är även oerhört viktigt att osteopaten har en förståelse för vävnadernas funktion, hur vävnaderna i kroppen sammankopplas, hur kroppens funktion och struktur påverkar varandra och hur vävnader förändras med tiden och med livets erfarenhet.

Kan jag ta med en vän eller anhörig?

Ja, om du vill kan du ha någon närvarande under hela din konsultation och i vissa fall även under behandlingen.

Gör det ont?

Viss behandling kan orsaka obehag, men eftersom det finns ett så stort urval av tekniker i osteopatin kan en mindre smärtsam teknik användas. Jag berättar fortlöpande vad som väntar och om du vill kan du berätta när det gör ont. Du kan känna dig lite stel eller öm efter behandlingen. Detta är en normal och sund reaktion.

”Knäcker” osteopaten i kotor?

Osteopaten kan, om den anser det vara det korrekt och i samråd med patienten, tillämpa en direkt ledjusteringsteknik. En teknik med en kort hävarm, en så kallad ”manipulation”. Det innebär att man använder sig av snabba lätta rörelser för att återställa kroppens normala rörelse. Själva ”knäckandet” menar man uppkommer från gas i ledytan som frisätts. Ledjusteringen är ett av många sätt att påverka kroppens struktur och ryggradsledens sinnesorgan lokalt.

Kan du som osteopat uppmana mig att söka läkare i stället?

För att kunna ge ett svar på den frågan behöver jag inleda med en kort förklaring.

Jag skapar mig en bild av dig genom en enklare intervju och undersökning. Exempel på frågor som ställs är:
– Hur yttrar sig dina besvär?
– När startade besvären?
– Har du några diagnostiserade sjukdomar?
– Kan dina besvär bero på icke diagnostiserade sjukdomar?
– Har du nattsmärta?
– Har du tidigare haft samma typ av besvär?
– Finns det tidigare trauman med i bilden?

Om jag efter frågorna bestämmer mig för att fortsätta med undersökningen mäter jag först ditt blodtryck för att sedan utföra den osteopatiska undersökningen i stående, sittande och liggande position. I den undersökningen tas det hänsyn till om hur din kropp förhåller sig till gravitationen, det vill säga din hållning när du står upp. Din kropps rörelseförmåga testas genom aktiva rörelser för att till exempel kunna se i vilken del av rörelsen du känner smärta. Efter det utförs passiva rörelsetester för att testa leder med relaterad vävnad i ett avslappnat tillstånd. Hänsyn tas då till om det finns nedsatt rörlighet i någon riktning och vilken vävnad som ger nedsatt rörelse eller smärta. I undersökningen tittar vi på om din kropp påvisar belastade områden som till exempel svullnad och rodnad och mina händer används även för att känna av värmen och svullnaden vid till exempel inflammation.

I den undersökningen tas det hänsyn till hur din kropp förhåller sig till gravitationen, det vill säga din hållning när du står upp.

För att öka säkerheten för dig som patient kan jag vid en undersökning tillämpa:
– ortopedisk undersökning (tester av skelett, leder, muskler och relaterade vävnader).
– neurologisk (undersökning av hjärna och nervsystem som kan vara test av smärtkänsel, muskelstyrka, förmåga att koordinera rörelser, balans, känsel, pupillreaktion, ögonrörelser och olika reflexer).
– systemisk undersökning (kan utföras vid misstanke om du har smärta som kommer från ett inre organ). Den undersökning jag använt är en grund för att besluta om du behöver uppsöka läkare. Jag ställer ingen diagnos utan uppmanar dig att söka läkare om jag finner underlag för det.

Hur resonerar du som osteopat när du försöker hjälpa mig som har haft smärta i ländryggen under en lång tid?

Efter att jag har mig skapat mig en bild av dig genom mina frågor och den osteopatiska undersökningen ställs en arbetsdiagnos. Arbetsdiagnosen utgår från hur en välmående kropp fungerar och vad som i ditt fall har orsakat dina krämpor.

Behandlar en osteopat även muskler?

Självklart behandlar jag muskler (se soft tissue under behandlingstekniker) anpassat efter om jag behöver stimulera lokal cirkulation, minska anspänningen i muskeln eller om jag vill påverka sinnesorgan i muskel eller sena. Framför allt behandlas orsaken till den spända muskeln. Då utreds främst orsaken till varför muskeln är anspänd med utgångspunkt i patientens grundhållning. Hänsyn tas också till felaktig ergonomi i arbetet, livsstil och individuella förutsättningar.

Jag har inte direkt ont någonstans, kan jag komma ändå?

Du är så klart välkommen på en undersökning och behandling. Ofta finns det saker att behandla som inte yttrar sig som smärtsamt eller besvärande. Finns inga direkta besvär kan förebyggande behandling ändå vara en god idé.

    De personuppgifter som du uppger i detta formulär lagras inte längre än vad den inledda konversationen kräver.