Klassisk Osteopati Örebro

Behandling av orsaken till symtomen

Kan orsaken till bland annat ryggsmärta, kronisk ryggtrötthet och återkommande spända muskler behandlas?

Ryggraden utsätts för stress genom kroppens tyngdlinje som, när förhållandena är optimala, ska ligga så nära kroppens center som möjligt. I normala fall, när kroppen är välbalanserad mot tyngdlinjen, är denna fysiska stress stimulerande för ryggen. Den stimulerar bentätheten, diskarnas elasticitet, cirkulationen i ryggmärgen samt kotornas rörelse.

Har kroppen däremot förlorat sin ursprungliga balans, alltså att tyngdlinjen rör sig bort från kroppens center, måste musklerna jobba olämpligt (de drar ihop sig) för att hålla kroppen stående. Då har tyngdkraften blivit en fiende. En felaktig kroppshållning kan orsakas av många olika faktorer. Dessa faktorer är till exempel fysiska skador i barndomen, psykisk chock eller andra psykiska påfrestningar, matvanor som kanske orsakar dålig eliminering av slagg, dålig cirkulation i någon kroppsdel eller organ eller en kombination av en eller fler faktorer.

Behandlingsplanen är till viss del beroende av hur kroniska dina problem är, hur du tidigare har behandlats och hur din livsstil är i dag. Man kan dela upp behandlingen i faser:
1. Smärtlindring
2. Behandlingen stabiliserar och förebygger de orsakssammanhang som finns till dina problem.

Dessa behandlingsfaser går självklart hand i hand och överlappar varandra. En behandling kan räcka till att lindra vissa krämpor, ibland tar det två till fyra eller tre till sex behandlingar. Ofta ligger de första tre till sex behandlingarna nära varandra – en behandling i veckan, var 14:e dag eller var tredje vecka. Sedan är det behandling en gång i månaden, var sjätte vecka eller varannan månad i den stabiliserande fasen. I den förebyggande fasen är det behandling var tredje, sjätte eller tolfte månad. Variationer från detta förekommer på olika sätt från individ till individ.

Referens Sögaard Jörgensen S., http://klassiskosteopati.se/

    De personuppgifter som du uppger i detta formulär lagras inte längre än vad den inledda konversationen kräver.